Zij

Mensen komen genetisch gezien voor 50% overeen met een banaan.

Zij voor 100% met een stuk frikandel.

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>